Profil

Weglo Design, Plan & Landskap er et kreativt lite  kontor med fokus på AREALPLANLEGGING, REGULERING, LANDSKAPSDESIGN, ARKITEKTUR, UTOMHUSANLEGG OG PROJEKTERING.

Bakgrunn

Weglo Design, Plan & Landskap as ble stiftet i 2010.
Fimaet var et enkeltmannnsforetak Weglo Design fra 2007 til 2010.

ArbeidsomrĂ¥der

 • Analyser
 • Ide-konseptutvikling
 • Tomtevurdering/parselledelinger
 • Reguleringsarbeid
 • Utomhusanlegg
 • Private hager 
 • Skjøtselsplaner
 • FDV beskrivelse
 • Systembeskrivelse
 • Anbudsbeskrivelse
 • Planløsninger /interiør
 • Utomhusprosjektering
 • 3D skissering
 • Oppfølging utomhusanlegg i byggeperioder

Samarbeid

Weglo Design AS  samarbeider med andre konsulentfirma etter behov.

-